Bendrosios prieigos ir naudojimosi „Cyclocity Vilnius” paslauga sąlygos

1 STRAIPSNIS. „CYCLOCITY VILNIUS“ PASLAUGOS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „Cyclocity Vilnius“ yra UAB „JCDecaux Lietuva“ (Teikėjo) teikiama viešoji paslauga (Paslauga arba „Cyclocity Vilnius“ paslauga), kurios paskirtis – suteikti galimybę klientams (Klientas (-ai)) nuomotis dviračius (dviratis (-čiai)) savitarnos nuomos punktuose.
1.2. Paslauga teikiama ne trumpiau kaip 6 (šešis) mėnesius per metus, 7 (septynias) dienas per savaitę, išskyrus šiuos atvejus: jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) ar kitos LR Civiliame kodekse nurodytos aplinkybės, kiltų eksploatacinės problemos, būtų pakeisti teisės aktai, susiję su teikiama Paslauga.
1.3. Paslauga teikiama Vilniaus mieste įrengtuose dviračių nuomos punktuose: kiekviename punkte įrengtas centrinis terminalas (terminalas) ir dviračių tvirtinimo stovai (stovai), prie kurių galima pastatyti daugiau kaip 300 Paslaugai teikti skirtų dviračių. Prie kiekvieno stovo galima pritvirtinti po vieną dviratį; stovai yra sunumeruoti, kad dviračius būtų galima atskirti ir pasirinkti. Dviračių priežiūrą ir reguliavimą atlieka technikų komanda, tačiau Teikėjas negali užtikrinti, jog konkrečiu metu tam tikrame punkte bus laisvų stovų arba dviračių.
1.4. Visa „Cyclocity Vilnius“ dviračių nuomos punktų įranga, dviračiai yra ir išliks UAB „JCDecaux Lietuva“ nuosavybė.
1.5. Klientas gali naudotis dviračiu tik Vilniaus miesto ribose. Jeigu dviračiu bus išvažiuota iš nurodytos teritorijos, Teikėjas jį galės nedelsdamas paimti iš Kliento, neatlygindamas už nuvažiuotą kelionę ar kitus nuostolius.
1.6. „Cyclocity Vilnius“ paslaugos Teikėjo kontaktiniai duomenys:

Informacija apie Paslaugą Klientams teikiama lietuvių ir anglų kalbomis nemokamu telefonu 8 800 22008. Klientų aptarnavimo linijos darbo laikas – darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

1.7. Bendrose prieigos ir naudojimosi „Cyclocity Vilnius“ paslauga sąlygose vartojamos sąvokos:

Sezonas – laikotarpis nuo 16 savaitės pradžios iki 42 savaitės pabaigos imtinai. Esant palankioms oro sąlygoms sezono pradžia gali būti paankstinta. Esant palankioms oro sąlygoms sezono pabaiga gali būti nukelta vėlesniam terminui;

narystės kortelė – tai kortelė, suteikianti teisę naudotis „Cyclocity Vilnius“ paslauga. Tokia narystės kortele laikoma: „Cyclocity Vilnius“ kortelė, Vilniečio kortelė, Lietuvos studento pažymėjimas, ISIC pažymėjimas, elektroninis moksleivio pažymėjimas. Su viena narystės kortele galima prisiregistruoti vienai iš narystės rūšių: Sezoninei narystei, Sezoninei jaunimo narystei ar 30 dienų narystei.

2 STRAIPSNIS. NAUDOJIMASIS „CYCLOCITY VILNIUS“ PASLAUGA

2.1. KAIP PRADĖTI NAUDOTIS PASLAUGA
Norėdamas naudotis Paslauga, asmuo privalo įsigyti 3 dienų bilietą (terminale ar interneto svetainėje) arba prisiregistruoti internetinėje svetainėje www.cyclocity.lt, įsigyti ilgalaikę narystę ir aktyvinti narystės kortelę. Paslaugos kainų struktūra nustatyta 2.4. straipsnyje.

2.2. NARYSČIŲ IR BILIETŲ RŪŠYS
Sezono narystė;
Sezono jaunimo narystė (nuo 14 iki 26 metų);
30 dienų narystė;
3 dienų bilietas;
Vilnius City Card 72H kortelė.

2.3. NARYSČIŲ IR BILIETŲ GALIOJIMO TRUKMĖ:
Atkreipiame dėmesį – „Cyclocity Vilnius“ paslauga galima naudotis tik Sezono metu!
1) Sezono narystė, Sezono jaunimo narystė galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus, skaičiuojant nuo narystės užsakymo dienos;
2) 30 dienų narystė galioja 30 parų imtinai (skaičiuojant nuo narystės užsakymo datos) arba iki Sezono pabaigos, neatsižvelgiant į tai, kada ji buvo įsigyta. Sezono pabaigoje 30 dienų narystė automatiškai baigia galioti.
3) Terminale arba www.cyclocity.lt svetainėje įsigytas 3 dienų bilietas, suteikia galimybę naudotis „Cyclocity Vilnius“ paslauga 72 valandas. Kelionių skaičius nėra ribojamas, tačiau šis bilietas nesuteikia teisės laikyti dviratį 3 dienas. Negrąžinus dviračio per 24 valandas jis laikomas prarastu ir yra taikoma 159€ bauda (žiūrėti. 2.4.2. ir 2.4.4.).
4) Vilnius City Card 72H – kortelė, skirta turistams, kuri suteikia galimybę naudotis „Cyclocity Vilnius“ paslauga 72 valandas. Kelionių skaičius yra neribotas, tačiau ši kortelė nesuteikia teisės laikyti dviratį 3 dienas. Negrąžinus dviračio per 24 valandas jis laikomas prarastu ir yra taikoma 159€ bauda (žiūrėti. 2.4.2. ir 2.4.4.).

2.4. PASLAUGOS KAINOS IR MOKESČIAI

2.4.1. NARYSČIŲ IR BILIETŲ KAINOS:
Sezono narystė – 19,90 €;
Sezono jaunimo narystė (nuo 14 iki 26 metų) – 13,90 €;
30 dienų narystė – 3,90 €;
3 dienų bilietas – 2,90 €;
Vilnius City Card 72H – 0 € (taikomas 1 € mokestis už banko kortelės duomenų įvedimą);
(narystės mokesčiai).

2.4.2. MOKESČIAI UŽ NAUDOJIMĄSI „CYCLOCITY VILNIUS“ PASLAUGA:

 • pirmosios 30 minučių: NEMOKAMOS;
 • antrasis 30 minučių laikotarpis: 0,39 €;
 • trečiasis 30 minučių laikotarpis: 1,39 €;
 • ketvirtasis ir visi kiti 30 minučių laikotarpiai: 3,39 €.

Į visas šias kainas įtrauktas pridėtinės vertės mokestis (PVM), apskaičiuotas taikant įprastinį Lietuvoje tarifą.

2.4.3. Paslauga Klientas  gali naudotis  ir nepapildęs savo „Cyclocity Vilnius“ paskyros (su 0 € balansu sąskaitoje). Jei Klientas nuomojasi dviratį (-čius) ilgiau nei 30 minučių, jis galės naudotis Paslauga tol, kol „Cyclocity Vilnius“ paskyros balansas nepasieks – 2,90 € lygio (blokavimo lygis). Pasiekus blokavimo lygį (-2,90 €), Klientas nebegalės naudotis Paslauga, kol vėl nepapildys savo paskyros. Klientui neišlyginus minusinio balanso (susidariusi suma yra didesnė nei -3 €) mėnesio bėgyje, Teikėjas automatiškai nuskaitys pravažinėtą sumą nuo Kliento priregistruotos banko kortelės sąskaitos. Pasibaigus Sezonui, Klientas gali kreiptis dėl nepanaudoto likučio, likusio Kliento paskyros sąskaitoje, grąžinimo.

2.4.4. Jeigu dviratis negrąžinamas per 24 valandas, jis laikomas prarastu. Šiuo atveju Teikėjas nuskaitys 159 € baudą nuo Kliento banko kortelės sąskaitos (sumokėjęs baudą Klientas neįgyja nuosavybės teisės į dviratį), be to, Paslaugos Teikėjas visomis išgalėmis stengsis susigrąžinti dviratį.

2.4.5. Klientai, įsigiję 3 dienų bilietus terminale, reikiamą sumą sumoka pasibaigus bilieto galiojimo laikotarpiui, remiantis 3 straipsnyje išdėstytomis nuostatomis; ši suma nurašoma nuo banko kortelės sąskaitos, kuria naudojantis buvo užsakyta Paslauga. Visa mokėtina suma, susidedanti iš bilieto kainos ir Paslaugos mokesčių, susikaupusių per bilieto galiojimo laikotarpį, bus nuskaityta atliekant vieną operaciją per 5 (penkias) dienas nuo užsakymo pabaigos dienos.
2.4.6. Už narystę Klientas gali mokėti lustine banko kortele. Narystės mokestis 19,90 €, 13,90 €, 3,90 € arba 2,90 € (kai 3 dienų bilietas įsigyjamas internetu) nurašomas ją užsakant. Paslaugos mokesčiai bus nurašomi nuo Kliento paskyros kiekvieną kartą, grąžinus dviratį, nebent Klientas važiavo 30 minučių ar trumpiau. Norėdamas naudotis Paslauga, Klientas privalo turėti galiojančią banko kortelę. Jeigu Klientas laiku neatnaujins banko kortelės duomenų, Paslaugos teikimas jam gali būti laikinai nutrauktas.
2.4.7. Šiame 2.4. straipsnyje nurodyti mokesčiai galioja nuo 2015 metų sausio 1 d. ir gali būti bet kada pakeisti, apie tai iš anksto neįspėjus.

2.5. KAIP ĮSIGYTI 3 DIENŲ „CYCLOCITY VILNIUS“ PASLAUGOS BILIETĄ

2.5.1. 3 dienų bilietą galima įsigyti visuose „Cyclocity Vilnius“ dviračių nuomos punktuose įrengtuose terminaluose. Visų nuomos punktų sąrašą galima rasti interneto svetainėje www.cyclocity.lt, mobilioje programėlėje „AllBikesNow“ ir žemėlapyje, pateiktame kitoje kiekvieno terminalo pusėje.

Norėdamas įsigyti 3 dienų bilietą terminale, Klientas turi atlikti šiuos veiksmus:
1) terminale pasirenka nuorodą „Pirkti 3 dienų bilietą“;
2) perskaito ir patvirtina terminalo nurodymus;
3) terminalo ekrane pasirodo raginimas perskaityti Bendrąsias prieigos ir naudojimosi „Cyclocity Vilnius“ paslauga sąlygas (BPNPS) ir su jomis sutikti, paspaudžiant terminalo klaviatūros mygtuką „OK“. Jeigu Klientas nesutiks su BPNPS reikalavimais, jis negalės įsigyti 3 dienų bilieto;
4) Klientas susikuria 4 (keturių) skaitmenų PIN kodą („Cyclocity Vilnius“ paslaugos PIN kodą); šis kodas yra griežtai asmeniškas ir neatskleistinas, jis bus reikalingas, kiekvieną kartą norint išsinuomoti dviratį;
5) terminale galima atsiskaityti tik banko kortele. Klientas į kortelių skaitytuvą įdeda lustinę banko kortelę, turinčią PIN kodą (priimamos „Visa“ arba „MasterCard“ kortelės), ir įveda savo kortelės PIN kodą. Kliento bankas kortelės sąskaitoje rezervuoja (įšaldo) 159 € sumą ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui. Pasibaigus 3 dienų bilieto galiojimo laikotarpiui nuo banko kortelės sąskaitoje rezervuotos (įšaldytos) 159 € sumos bus nurašyta suma, atitinkanti 3 dienų bilieto kainą (2,90 €) ir Paslaugos mokesčiai, susikaupę per 3 (tris) dienas. Likusios pinigų sumos rezervacija bus panaikinta praėjus ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;
6) Klientui terminale atspausdinamas 3 dienų bilietas, ant kurio nurodyta pirkimo operacijos data ir laikas, rezervuota suma, bilieto galiojimo pabaigos data ir bilieto numeris;
7) Klientai, įsigiję 3 dienų bilietą, terminale taip pat gali atlikti šias funkcijas:

 • išsinuomoti dviratį;
 • gauti 15 (penkiolika) papildomų nemokamų važiavimo minučių, jeigu nuomos punkte nėra laisvų vietų dviračiui pastatyti;
 • sužinoti, ar netoliese esančiuose dviračių nuomos punktuose yra laisvų vietų;
 • gauti informaciją apie Paslaugą.

2.5.2. 3 dienų bilietą galima įsigyti interneto svetainėje www.cyclocity.lt
1) Klientas, sulaukęs 18 metų, užsiregistruoja interneto svetainėje www.cyclocity.lt, užpildydamas elektroninę registracijos formą;
2) registracijos formoje pasirenkama 3 dienų bilieto galiojimo pradžios data ir laikas. Aktyvacijos pradžiai galima pasirinkti bet kurią dieną ir laiką dviejų savaičių laikotarpyje;
3) registruojantis būtina pateikti banko kortelės duomenis. Registracijai yra tinkamos tik lustinės „Visa“ arba „MasterCard“ banko kortelės. Teikėjas nuo Kliento banko kortelės sąskaitos nurašys narystės mokestį bei taikomus Paslaugos mokesčius (žr. 2.4. straipsnį). Banko kortelė, naudojama registruojantis Paslaugai, turi galioti bent 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugos užsakymo dienos;
4) skirtingai nei tuomet, kai 3 dienų bilietas įsigyjamas terminale, šiuo atveju Kliento bankas kortelės sąskaitoje nerezervuoja 159 € sumos užstato. Pasibaigus 3 dienų bilieto galiojimo laikotarpiui, mėnesio bėgyje nuo banko kortelės sąskaitos bus nurašyti papildomi Paslaugos mokesčiai, susikaupę per 3 (tris) dienas;
5) Paslaugos 3 dienų bilieto duomenys bus atsiųsti nedelsiant Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu, interneto svetainėje sėkmingai atlikus visus registravimo veiksmus ir sėkmingai sumokėjus registracijos mokestį;
6) Klientai, įsigiję 3 dienų bilietą interneto svetainėje, terminaluose gali atlikti šias funkcijas:

 • išsinuomoti dviratį;
 • gauti 15 (penkiolika) papildomų nemokamo dviračio naudojimo minučių, jeigu nuomos punkte nėra laisvų vietų dviračiui pastatyti;
 • sužinoti, ar netoliese esančiuose dviračių nuomos punktuose yra laisvų vietų;
 • gauti informaciją apie Paslaugą.

7) Paslaugos mokestis, priklausantis nuo to, kiek naudojamasi Paslauga, nuskaičiuojamas po kiekvieno dviračio grąžinimo į nuomos punktą;
8) reikalaujama, kad Klientai registruodamiesi pateiktų teisingus savo kontaktinius duomenis ir juos nuolat atnaujintų, apsilankę „Cyclocity Vilnius“ paslaugos interneto svetainėje www.cyclocity.lt. Neatnaujinus kontaktinių duomenų, naudojimasis Paslauga gali būti užblokuotas.

2.6. KAIP ĮSIGYTI „CYCLOCITY VILNIUS“ PASLAUGOS NARYSTĘ
1) Klientas privalo turėti vieną iš narystės kortelių (žr. 1.7 straipsnį). „Cyclocity Vilnius“ kortelę Klientai gali nemokamai gauti kortelių platinimo vietose, kurių adresai yra skelbiami interneto svetainėje www.cyclocity.lt;
2) Klientas užsiregistruoja interneto svetainėje www.cyclocity.lt, užpildydamas elektroninę registracijos formą;
3) registruojantis būtina pateikti banko kortelės duomenis. Registracijai yra tinkamos tik lustinės „Visa“ arba „MasterCard“ banko kortelės. Teikėjas nuo Kliento banko kortelės sąskaitos nurašys narystės mokestį bei taikomus Paslaugos mokesčius (žr. 2.4. straipsnį). Banko kortelė, naudojama registruojantis Paslaugai, turi galioti bent 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugos užsakymo dienos;
4) Klientai, dar nesulaukę 18 metų (tačiau ne jaunesni kaip 14 metų), registruodamiesi interneto svetainėje www.cyclocity.lt privalo atsiųsti skenuotą tėvų ar globėjų sutikimą. Sutikimo forma yra pateikiama interneto svetainėje;
5) Klientai, kurie nori įsigyti sezoninę narystę su nuolaida (jaunimas nuo 14 iki 26 metų imtinai), registruodamiesi interneto svetainėje www.cyclocity.lt privalo atsiųsti skenuotą asmens amžių įrodančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją;
6) Paslaugos narystės kortelės aktyvavimo kodai bus atsiųsti nedelsiant Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu, interneto svetainėje sėkmingai atlikus visus registravimo veiksmus ir sėkmingai sumokėjus registracijos mokestį. Norint naudotis Paslauga, Sezoninę arba Sezoninę jaunimo narystės kortelę būtina aktyvinti terminale per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo aktyvavimo kodų išsiuntimo dienos;
7) aktyvinti narystės kortelę galima bet kuriame veikiančiame terminale: Klientas priliečia savo kortelę prie terminale įrengto „Cyclocity Vilnius“ paslaugos kortelių skaitytuvo, pasirenka punktą „Aktyvinkite kortelę“ ir, sekdamas terminalo nurodymus, aktyvina kortelę;
8) Klientai, įsigiję narystę, terminaluose gali atlikti šias funkcijas:

 • išsinuomoti dviratį;
 • prisijungti ir peržiūrėti savo paskyros informaciją;
 • gauti 15 (penkiolika) papildomų nemokamo dviračio naudojimo minučių, jeigu nuomos punkte nėra laisvų vietų dviračiui pastatyti;
 • sužinoti, ar netoliese esančiuose dviračių nuomos punktuose yra laisvų vietų;
 • gauti informaciją apie Paslaugą;
 • pasipildyti „Cyclocity Vilnius“ paskyros sąskaitą;

9) Paslaugos mokestis, priklausantis nuo to, kiek naudojamasi Paslauga, nuskaičiuojamas po kiekvieno dviračio grąžinimo į nuomos punktą;
10) reikalaujama, kad Klientai registruodamiesi pateiktų tikslius ir teisingus savo kontaktinius duomenis ir juos nuolat atnaujintų, apsilankę „Cyclocity Vilnius“ paslaugos interneto svetainėje www.cyclocity.lt. Neatnaujinus kontaktinių duomenų, naudojimasis Paslauga gali būti užblokuotas.

2.7. KAIP IŠSINUOMOTI DVIRATĮ

2.7.1. KAIP IŠSINUOMOTI DVIRATĮ KLIENTAMS, ĮSIGIJUSIEMS „CYCLOCITY VILNIUS“ PASLAUGOS 3 DIENŲ BILIETĄ:
1) Klientas terminale pasirenka nuorodą „Naudotis Paslauga“;
2) naudodamasis terminalo klaviatūra, Klientas įrašo savo bilieto numerį (jis yra nurodytas „Cyclocity Vilnius“ paslaugos 3 dienų biliete arba gautame registracijos patvirtinimo laiške);
3) naudodamasis terminalo klaviatūra, Klientas įrašo savo „Cyclocity Vilnius“ paslaugos PIN kodą, kurį sugalvojo pirkdamas 3 dienų bilietą;
4) terminalo ekrane pasirodo raginimas pasirinkti pageidaujamą dviratį – įrašyti stovo, prie kurio pritvirtintas dviratis, numerį, atsižvelgiant į tai, kiek konkrečiu metu yra laisvų dviračių;
5) Klientui suteikiama 60 (šešiasdešimt) sekundžių paspausti ant dviračio stovo įrengtą mygtuką ir dar 5 (penkios) sekundės dviračiui iškelti iš stovo laikiklio (po to, kai paspaudžiamas stovo mygtukas);
6) atsirakinus stovo spynelei, pasigirsta 2 (du) pyptelėjimai ir mirksi žalia lemputė;
7) jeigu Klientas per nustatytą laiką nepaima dviračio, stovas vėl automatiškai užsirakina ir Klientas privalo dar kartą nuo pradžių pakartoti visą 2.7.1 straipsnyje aprašytą procedūrą.

2.7.2. KAIP IŠSINUOMOTI DVIRATĮ NAUDOJANTIS NARYSTĖS KORTELE:

1) Klientas prideda savo narystės kortelę prie terminale įrengto „Cyclocity Vilnius“ paslaugos kortelių skaitytuvo;
2) naudodamasis terminalo klaviatūra, Klientas įrašo savo „Cyclocity Vilnius“ paslaugos PIN kodą, kurį sugalvojo registruodamasis narystei;
3) terminalo ekrane pasirodo raginimas pasirinkti pageidaujamą dviratį – įrašyti stovo, prie kurio pritvirtintas dviratis, numerį, atsižvelgiant į tai, kiek konkrečiu metu yra laisvų dviračių;
4) Klientui suteikiama 60 (šešiasdešimt) sekundžių paspausti ant dviračio stovo įrengtą mygtuką ir dar 5 (penkios) sekundės dviračiui iškelti iš stovo laikiklio (po to, kai paspaudžiamas stovo mygtukas);
5) atsirakinus stovo spynelei, pasigirsta 2 (du) pyptelėjimai ir mirksi žalia šviesa;
6) jeigu Klientas per nustatytą laiką nepaima dviračio, stovas vėl automatiškai užsirakina ir Klientas privalo dar kartą nuo pradžių pakartoti visą 2.7.2 straipsnyje aprašytą procedūrą.

2.7.3. KAIP IŠSINUOMOTI DVIRATĮ NAUDOJANTIS VILNIUS CITY CARD 72H

Klientams, įsigijusiems Vilnius City Card 72H, suteikiama galimybė nuomotis dviračius be registracijos mokesčio:
1) Klientas įsigyja Vilnius City Card 72H – daugiau apie kortelės įsigijimą skaitykite internete adresu http://www.vilnius-tourism.lt/ka-pamatyti/vilnius-city-card/kur-isigyti/ ;
2) Klientas interneto svetainėje www.cyclocity.lt įveda savo banko kortelės duomenis (taikomas 1 € mokestis už banko kortelės duomenų įvedimą);
3) Klientas atlieka 2.7.2 straipsnyje aprašytą procedūrą.

2.8. KAIP GRĄŽINTI DVIRATĮ:
1) Klientas gali grąžinti dviratį į bet kurį „Cyclocity Vilnius“ paslaugos nuomos punktą. Grąžintą dviratį jis privalo tinkamai pritvirtinti prie laisvo dviračių stovo;
2) pasigirdus 2 (dviem) pyptelėjimams ir degant žaliai stovo šviesai, patvirtinama, kad dviratis pastatytas tinkamai ir naudojimosi juo laikas baigėsi;
3) jeigu dviratis prie stovo pritvirtintas netinkamai, sklinda nuolatinis pypsėjimas ir mirksi raudona šviesa. Tai rodo, kad dviratis yra neprirakintas ir jo naudojimosi laikas tęsiasi. Klientui reikia pabandyti dar kartą tinkamai pritvirtinti dviratį prie to paties ar kito laisvo stovo;
4) jeigu Klientui ir toliau nepavyksta tinkamai grąžinti dviračio, jis privalo paskambinti konsultacijai į nemokamą Klientų aptarnavimo liniją telefonu 8 800 22008. Klientų aptarnavimo linijos darbo laikas: darbo dienomis – nuo 8:00 iki 17:00 val.;
5) jeigu pasirinktame nuomos punkte nėra laisvų dviračių stovų, Klientas gali gauti 15 (penkiolika) papildomų minučių, pridėjęs narystės kortelę prie kortelių skaitytuvo ir įvedęs PIN kodą. Terminalo ekrane pasirodys informacija apie artimiausią (-us) nuomos punktą (-us), turintį (-čius) laisvų stovų;
6) 3 dienų bilietą įsigiję Klientai gali gauti 15 (penkiolika) papildomų minučių, suvedę bilieto numerį ir PIN kodą. Terminalo ekrane pasirodys informacija apie artimiausią (-us) nuomos punktą (-us), turintį (-čius) laisvų stovų;
7) Klientui, tinkamai grąžinusiam dviratį, suteikiama 15 (penkiolika) minučių kvitui, kuriuo patvirtinamas dviračio grąžinimas į nuomos punktą ir kuriame nurodytas grąžinimo laikas bei data, atsispausdinti, jeigu Klientas to pageidauja.

2.9. TOLESNIS NAUDOJIMASIS DVIRAČIAIS
1) Tinkamai grąžinus dviratį į nuomos punktą, Paslauga vėl galima naudotis po 2 (dviejų) minučių pertraukos.
2) Dviračių nuomos ir grąžinimo procedūros išlieka tokios pačios, kaip aprašyta 2.7 ir 2.8 straipsniuose.

3 STRAIPSNIS. „CYCLOCITY VILNIUS“ PASLAUGOS KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. „Cyclocity Vilnius“ paslaugos narystės kortelė ar 3 dienų bilietas ir su jais susiję PIN kodai yra griežtai asmeniniai ir suteikia teisę Klientui išsinuomoti dviratį, juo naudotis ir jį grąžinti, remiantis šiomis BPNPS.
3.2. Klientas įsipareigoja naudotis Paslaugos „Cyclocity Vilnius“ bilietu arba kortele tik vieninteliam tikslui: siekdamas, kad nuomos punkte būtų nustatyta jo tapatybė ir jis galėtų išsinuomoti dviratį.
3.3. Klientas įsipareigoja naudotis Paslauga remdamasis šių BPNPS nuostatomis ir elgdamasis kaip pagrįstai apdairus, atsakingas, rūpestingas bei informuotas asmuo. Važiuodamas dviračiu, Klientas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų eismo saugumo taisyklių ir reikalavimų.
3.4. Klientas yra atsakingas už išsinuomotą dviratį ir privalo visomis išgalėmis stengtis, kad dviračiui nebūtų padaryta žalos, jis nebūtų sugadintas arba prarastas.
3.5. Klientas įsipareigoja išsinuomoti ir grąžinti dviratį per Ilgiausią leistiną nepertraukiamo naudojimosi laikotarpį (24 valandas). Klientas iš anksto sutinka, kad kiekvienu atveju, kai jis neįvykdys šio įsipareigojimo, Teikėjas turės teisę jam skirti 159 € dydžio baudą; galutinė suma bus nustatyta, remiantis toliau išdėstytomis 6 straipsnio nuostatomis.
3.6. Jeigu Klientas naudosis dviračiu pažeisdamas 3.3 straipsnio nuostatas, Teikėjo arba jo atstovų paprašytas jis privalės nedelsiant grąžinti dviratį.
3.7. Klientas įsipareigoja kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas, pranešti Teikėjui apie dviračio praradimą, vagystę, eismo įvykį ir kiekvieną kitą problemą, susijusią su dviračio ar „Cyclocity Vilnius“ paslaugos bilieto arba kortelės naudojimu. Apie įvykį būtina pranešti nemokamu telefonu 8 800 22008. Kiekvienu atveju už dviračio sugadinimą ir praradimą lieka atsakingas Klientas pagal 3.4 ir 5.1 straipsnių nuostatas tol, kol nebus išsiaiškintos visos aplinkybės ir nustatyta kitaip.

4 STRAIPSNIS. NAUDOJIMOSI „CYCLOCITY VILNIUS“ PASLAUGA APRIBOJIMAI

4.1. Klientui draudžiama kam nors išnuomoti arba perleisti „Cyclocity Vilnius“ paslaugos bilietą arba kortelę (jie išlieka Teikėjo nuosavybė) ir (arba) jais naudotis kitais tikslais negu nustatyta šiose sąlygose. Už pamestą arba visiškai sugadintą Paslaugos 3 dienų bilietą nebus atlyginama. Apie prarastą arba visiškai sugadintą narystės kortelę būtina pranešti Teikėjui, jei Klientas pageidauja toliau naudotis Paslauga. Šiuo atveju Klientui bus išduoti nauji prisijungimo prie Paslaugos duomenys.
4.2. Dviratis visada išlieka Teikėjo nuosavybė. Klientui griežtai draudžiama leisti kokiai nors trečiajai šaliai kokiu nors būdu nemokamai arba už atlygį naudotis dviračiu.
4.3. Kol galioja 3 dienų bilietas arba narystė, juos įsigiję Klientai gali nuomotis dviratį ne ilgiau kaip 24 valandas iš eilės (ilgiausias leistinas nepertraukiamas nuomos laikotarpis). Jeigu kiltų kokių nors ginčų dėl naudojimosi dviračiu trukmės, bus remiamasi Paslaugos informacinės sistemos duomenimis. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvieną kartą nuomojantis dviratį pirmosios 30 (trisdešimt) minučių yra nemokamos.
4.4. Paslauga gali naudotis ir nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų. Užsakydami Paslaugą, jie privalo gauti tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą; užsakant Paslaugą turi būti vadovaujamasi šio ir 4.5 straipsnių nuostatomis.
4.5. Paslauga neteikiama vaikams, nesulaukusiems 14 metų, neatsižvelgiant į tai ar juos lydi suaugusieji, ar ne. Kaip ir kiekvienas kitas Klientas, 14 metų sulaukęs asmuo privalo turėti galiojantį Paslaugos bilietą arba kortelę.
4.6. Dviratis gali išlaikyti iki 120 kg, o jo krepšys – iki 8 kg svorį. Klientas neturi teisės viršyti šių svorio apribojimų.
4.7. Klientui leidžiama naudotis dviračiu remiantis šių sąlygų nuostatomis, tačiau tai būtina daryti protingai; atsižvelgiant į tai, Klientui draudžiama:

 • dviračiu naudotis taip, kad tai prieštarautų galiojančių Kelių eismo taisyklių reikalavimams;
 • važinėti netinkamomis vietovėmis arba sąlygomis, jeigu dėl to kyla grėsmė sugadinti dviratį;
 • vežti keleivius, kad ir kokios aplinkybės susiklostytų;
 • naudotis dviračiu taip, kad tai keltų grėsmę pačiam Klientui arba trečiosioms šalims;
 • naudotis dviračiu komerciniais arba reklaminiais tikslais, neturint išankstinio raštiško Teikėjo sutikimo;
 • išardyti arba mėginti išardyti visą dviratį arba jo dalis;
 • neįprastai ir netinkamai naudotis dviračiu.

4.8. Visi Klientų gabenami daiktai – laikomi paties Kliento, padėti ant dviračio arba įdėti į krepšį – yra vežami patiems Klientams prisiimant visą riziką ir atsakomybę.
4.9. Už Kliento turto arba drabužių sugadinimą ar sutepimą naudojantis Paslauga bus atsakingas pats klientas.
4.10. Teikėjas nebus atsakingas už jokią žalą, kurią gali patirti Klientas dėl pavėlavimo, susijusio su naudojimusi Paslauga, už žalą, kurią tretiesiems asmenims gali padaryti Klientas, besinaudodamas Paslauga, taip pat už žalą Kliento sveikatai, gyvybei ar turtui, patirtą naudojantis Paslauga.
4.11. Teikėjas pasilieka teisę atsisakyti suteikti Klientui leidimą naudotis Paslauga.

5 STRAIPSNIS. KLIENTO ATSAKOMYBĖ IR PAREIŠKIMAI

5.1. Klientas yra vienintelis asmuo, atsakingas už visą žalą, sukeltą naudojantis dviračiu Paslaugos naudojimosi laikotarpiu.
5.2. Už visą žalą, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai padarys nepilnametis, naudodamasis Paslauga, bus atsakingi nepilnamečio tėvai arba teisėti globėjai.
5.3. Kiekvienu atveju, kai dviračio nuomos laikotarpis viršys 24 valandas (šis laikas bus skaičiuojamas nuo tada, kai dviratis bus paimtas), bus laikoma, kad dviratis dingo, kol jis nebus rastas.
5.4. Tuo atveju, jeigu dingtų dviratis, už kurį Klientas yra atsakingas, Klientas privalo apie tai pranešti Teikėjui nemokamu telefonu 8 800 22008 kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas nuo to laiko, kai dviratis buvo išsinuomotas; be to, per 24 valandas apie vagystę būtina pranešti policijai. Klientas išliks vienintelis atsakingas už dviratį, kol Teikėjas negaus policijos protokolo, patvirtinančio, kad Klientas nėra atsakingas už dviračio vagystę arba dviračiui padarytą žalą, kopijos.
5.5. Tuo atveju, jeigu įvyktų eismo įvykis ir (arba) incidentas, susijęs su dviračiu, Klientas įsipareigoja apie tai pranešti Teikėjui, laikydamasis 3.7 straipsnyje nustatyto laikotarpio. Klientas išlieka atsakingas už dviratį tol, kol neprirakina jo prie stovo arba asmeniškai neperduoda Teikėjo atstovui. Laikinas prirakinimas nereiškia dviračio grąžinimo, nesustabdo nuomos laiko ir nepanaikina Kliento atsakomybės.
5.6. Klientas patvirtina, kad moka naudotis dviračiu ir yra tinkamos fizinės būklės, kad galėtų juo važiuoti.
5.7. Kadangi Klientas yra atsakingas už dviratį (žr. 3.4 ir 5.1 straipsnius), prieš pradėdamas juo naudotis, jis privalo atlikti bendrąjį pagrindinių matomų dviračio dalių patikrinimą, įskaitant be kita ko šiuos aspektus:

 • patikrinti ar sėdynė, pedalai ir krepšys yra tinkamai pritvirtinti;
 • patikrinti ar tinkamai veikia skambutis, stabdžiai ir žibintai;
 • patikrinti ar dviračio rėmas ir padangos yra geros būklės, ar padangos tinkamai pripūstos;
 • patikrinti ar laikinas užraktas yra įdėtas į krepšį ir yra užrakto raktelis.

Jeigu nurodyto patikrinimo rezultatai yra nepatenkinami, Klientas privalo nedelsiant, nepradėdamas naudotis dviračiu, pranešti Teikėjui apie bet kokias pastebėtas problemas. Klientas gali pradėti naudotis dviračiu, tik įsitikinęs, kad jis yra techniškai tvarkingas.

5.8. Klientui taip pat rekomenduojama:

 • pradėti stabdyti ir važiuoti saugiu greičiu, atsižvelgiant į oro sąlygas;
 • tinkamai sureguliuoti sėdynės aukštį;
 • dėvėti galvos apsaugos priemones ir tinkamus drabužius;
 • prieš pradedant važiuoti, patikrinti, ar dviratis (ypač jo sėdynė) yra švarus.

5.9. Teikėjas neapdraudžia Klientų nuo eismo įvykių, vagysčių ir kitų nelaimingų atsitikimų, taigi jūs naudojatės Paslauga prisiimdami visą riziką ir atsakomybę. Rekomenduotina patiems apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu, jeigu iki šiol dar to nepadarėte.

6 STRAIPSNIS. BAUDOS

Jeigu Klientas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų, Teikėjas turi teisę nuo Kliento banko kortelės sąskaitos nuskaityti šias nustatyto dydžio baudas:
1) jeigu dviratis dingsta (remiantis 3.4 straipsnio nuostatomis) arba nepataisomai sugadinamas – 159 €;
2) jeigu dėl Kliento kaltės tenka remontuoti sugadintą dviratį, taikoma kintamo dydžio bauda, atsižvelgiant į žalos dydį; didžiausia bauda – 159 €;
3) jeigu pametama, sugadinama laikino prirakinimo spynelė ir (arba) jos raktas – 28 €.

7 STRAIPSNIS. GINČAI

Klientas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į Teikėją užpildydamas formą interneto svetainės www.cyclocity.lt skiltyje “Kontaktai” arba informaciją siųsdamas elektroniniu paštu, nurodytu 1.6 straipsnyje. Klientas dėl ginčijamos situacijos gali kreiptis 6 (šešių) mėnesių laikotarpyje. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu Teikėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu 8 5 2626751, faksu 8 5 2791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
Šios BPNPS yra parengtos ir taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Visi ginčai, susiję su BPNPS laikymusi ir jų pažeidimo padariniais, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, Vilniuje.

8 STRAIPSNIS. BPNPS PAKEITIMAS

Bendrosios prieigos ir naudojimosi Paslauga sąlygos gali būti keičiamos.

Klientai bus nuolat informuojami apie visus BPNPS pakeitimus – apie tai bus paskelbta „Cyclocity Vilnius“ paslaugos terminaluose ir „Cyclocity Vilnius“ interneto svetainėje www.cyclocity.lt.

9 STRAIPSNIS. „CYCLOCITY VILNIUS“ PASLAUGOS ATSTOVŲ PRANEŠIMAI

Jeigu to prireiks, Teikėjo atstovai telefonu arba elektroniniu paštu susisieks su Klientais, naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, Klientų pateiktais užsisakant Paslaugą. Į Klientus bus kreipiamasi dėl Paslaugos užsakymo, teikimo, taip pat informavimo ar apklausos apie Paslaugą klausimais. Teikėjo atstovai neteiks Klientų kontaktinių duomenų jokiems tretiesiems asmenims. Teikėjo atstovai susisieks tiesiogiai su pačiu Klientu, o ne su kokiais nors trečiaisiais asmenimis. Ši nuostata taikytina Klientų sutuoktiniams, partneriams ir šeimos nariams. Turėkite tai omenyje, jeigu naudodamiesi savo banko kortele mokate už trečiųjų asmenų užsakytą Paslaugą.

10 STRAIPSNIS. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Kad galėtų naudotis Paslauga Klientas, užsakydamas Paslaugą internetu, kaip tai numatyta šiose BPNPS, privalo užpildyti elektroninę registracijos formą ir pateikti joje savo asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, elektroninį paštą, telefoną ir kt.). Paslaugos įsigijimo tikslais Kliento pateiktus asmens duomenis valdo ir tvarko UAB „JCDecaux LIETUVA“.

10.2. Teikėjas, tvarkydamas Klientų asmens duomenis, vadovaujasi asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant be kita ko 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 1996 m. birželio 11 d. LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. I-1374 ir juos įgyvendinančiais teisės aktais.

10.3. Kliento pateikti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi siekiant įvykdyti Paslaugos teikimo sutartį, kurios šalimi yra Klientas, arba siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant Paslaugos teikimo sutartį, taip pat Teikėjo teisėtais interesais šiais tikslais:

 • Kliento tapatybei naudojimosi Paslauga tikslais nustatyti;
 • teikti Paslaugą Klientui ir administruoti Kliento pasirinktą Paslaugos narystę;
 • susisiekti su Klientu, esant pagrįstam poreikiui;
 • konsultuoti Klientą Klientų aptarnavimo linijos telefonu, aptarnavimo kokybės užtikrinimo tikslais atliekant pokalbio su Klientu garso įrašą;
 • atsakyti į Kliento užklausas ir prašymus, administruoti Kliento pateiktus skundus dėl Paslaugos teikimo, teikti Klientui su Paslaugos teikimu susijusią informaciją;
 • užtikrinti Klientų aptarnavimo kokybę, ją gerinti;
 • administraciniais, finansiniais, teisiniais tikslais, taip pat auditui atlikti;
 • Teikėjo ir JCDecaux SA teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti ir ginti, įskaitant be kita ko, skolų išieškojimą, nusikalstamų veikų prevenciją.

10.4. Teikėjas turi teisę teisės aktų nustatytose ribose savo teisėtais interesais naudoti Klientų kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (t.y. savo paties panašioms prekėms ar paslaugoms siūlyti ir/ar teirautis nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų), užtikrindamas Klientams aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo tiesioginei rinkodarai, jeigu klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.

10.5. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais atvejais ir tvarka kiekvienas Klientas turi teisę susipažinti su Teikėjo tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis, turi teisę prašyti ištaisyti, papildyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su juo susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Visais šiais atvejais Klientas gali raštu susisiekti su Teikėju (kontaktiniai duomenys nurodyti BPNPS 1.6 straipsnyje).

10.6. Teikėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Kliento prašymo gavimo, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą pagal BPNPS 10.5 straipsnį. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į Teikėjo gautų Klientų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Teikėjas per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas ją prašo pateikti kitaip.

10.7. Tuo atveju, kai Paslaugos teikimas negalimas Klientui nepateikus asmens duomenų, Klientui pareikalavus ištrinti jo asmens duomenis, pateiktus užsakant Paslaugą, arba pareiškus nesutikimą su tokių duomenų tvarkymu, Paslaugos registracija nutrūksta Teikėjui gavus atitinkamą Kliento reikalavimą ar nesutikimą. Kliento sumokėti narystės, 3 dienų bilieto bei Paslaugos mokesčiai tokiu atveju nėra grąžinami.

10.8. Su Klientų pagal BPNPS 10.1 straipsnį pateiktais asmens duomenimis susijusius tvarkymo veiksmus atlieka atitinkamus įgaliojimus turintys Teikėjo, JCDecaux SA ir kitų JCDecaux grupės įmonių darbuotojai, užtikrinantys tinkamą Paslaugos teikimą Klientams, sudarantys tam būtinas technines ir kitas sąlygas, taip pat užtikrinantys Klientų asmens duomenų ir su jais atliekamų tvarkymo veiksmų saugumą. Saugi prieiga prie Klientų asmens duomenų bazės gali būti suteikiama sklandų ir efektyvų Paslaugos teikimą padedantiems užtikrinti Teikėjo ir JCDecaux SA paslaugų teikėjams ir rangovams (įskaitant be kita ko, pvz., IT, mokėjimo, kontaktų (skambučių) centro, pašto / siuntų ir panašių paslaugų teikėjus). Kai tai būtina duomenų valdytojo teisėtais interesais Kliento (-ų) asmens duomenys gali būti teikiami finansines, teisines, skolų išieškojimo, duomenų apsaugos užtikrinimo, audito, Paslaugos teikimo gerinimo, konsultavimo ar kitas paslaugas duomenų valdytojui teikiantiems asmenims, kurie yra saistomi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų normomis, konfidencialumo, profesinės paslapties ir asmens duomenų privatumo užtikrinimo pareigomis.

10.9. Kliento pagal BPNPS 10.1 straipsnį pateikti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo jų įvedimo į sistemą Klientui užpildant elektroninę registracijos formą dienos.

10.10. Klientui naudojantis Klientų aptarnavimo linija yra atliekamas pokalbio įrašas, kuris yra saugomas 2 mėnesius. Teikėjas turi teisę naudoti pokalbio įrašus su Paslaugos užsakymu, teikimu ir bet kokių galimų incidentų susijusių faktų atkūrimo ir įrodinėjimo tikslais.
10.11. Klientas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis, suteiktus pagal BPNPS 10.1 straipsnį, yra pažeistos jo teisės, turi teisę bet kada kreiptis į Teikėją BPNPS 1.6 straipsnyje nurodytais jo kontaktiniais duomenimis. Klientas taip pat turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

10.12. Tvarkydamas Klientų asmens duomenis, Teikėjas įsipareigoja:

 • kai tai būtina pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus, tvarkyti asmens duomenis, tik gavęs aiškų atskirą išankstinį rašytinį asmens sutikimą;
 • saugoti gautus asmens duomenis, laikydamasis visų pagrįstų organizacinių bei techninių procedūrų ir imdamasis visų priemonių, kad juos apsaugotų, neleistų jų atsitiktinai ar tyčia sunaikinti, pakeisti, prarasti ir/ar be teisėto pagrindo tvarkyti asmens duomenis; siekdamas šio tikslo, Teikėjas užtikrina patalpų, įrenginių ir programinės įrangos saugumą; saugo kompiuterių programas, naudojamas asmens duomenims tvarkyti; užkerta kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų, kol jie yra siunčiami, įskaitant jų perdavimą telekomunikacijų priemonėmis bei tinklais; įdiegia veiksmingus asmens duomenų blokavimo, naikinimo, trynimo ar anonimiškumo užtikrinimo metodus; imasi priemonių, leidžiančių nustatyti, kada konkretūs asmens duomenys buvo įvesti į sistemą, naudojami arba kaip nors tvarkomi ir koks asmuo juos tvarkė; visos šios priemonės taikomos tol, kol saugomi konkretūs asmens duomenys;
 • atlikdamas duomenų tvarkymo veiksmus specialiai žymėti ir saugoti specialių kategorijų asmens duomenis, kad prie jų negalėtų prieiti atitinkamų įgaliojimų neturintys asmenys;
 • saugoti įrenginius, kuriuose saugomos asmens duomenų laikmenos, ir imtis visų organizacinių, fizinių arba techninių priemonių, neleidžiančių prie šių duomenų prieiti atitinkamų įgaliojimų neturintiems asmenims;
 • užtikrinti šių duomenų anonimiškumą arba, Kliento reikalavimu, nedelsiant sunaikinti visus iš jo gautus asmens duomenis, kai pasibaigia su juo sukurti sutartiniai arba verslo santykiai.

11 STRAIPSNIS. PASLAUGOS ATSISAKYMAS

Klientas, įsigijęs narystę, gali bet kada, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti užsakytos Paslaugos, tačiau apie šį atsisakymą jis privalo pranešti Teikėjui. Sutikimo saugoti ir tvarkyti asmens duomenis atšaukimas, remiantis BPNPS 10.7 straipsnio nuostatomis, bus laikomas Paslaugos atsisakymu. Teikėjas neskirs Klientui jokių papildomų mokesčių, susijusių su Paslaugos atsisakymu bei negrąžins sumokėto registracijos bei Paslaugos naudojimosi mokesčių.