Atsakomybės apribojimas

Leidėjas: www.cyclocity.lt svetainę sukūrė „JCDecaux Lietuva“.
„JCDecaux“ stengiasi užtikrinti svetainėje skelbiamos informacijos tikslumą ir atnaujinimą, bei pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti jos turinį.
„JCDecaux“ negali visiškai užtikrinti svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo ir išsamumo. Todėl „JCDecaux“ negali būti laikoma atsakinga už:
* bet kokius svetainės paslaugų trikdžius;
* bet kokias atsirandančias klaidas;
* bet kokius netikslumus, neatitikimus ar trūkumus, susijusius su svetainėje pateikiama Informacija;
* bet kokią žalą, atsiradusią dėl neteisėto ar nesąžiningo trečiųjų šalių įsibrovimo ir dėl to pakeistos svetainėje pateikiamos informacijos ar medžiagos;
* bet kokią žalą, tiek tiesioginę, tiek netiesioginę, nesvarbu, kokia būtų jos kilmė, priežastis ar pobūdis, įskaitant bet kokias išlaidas, turėtas dėl svetainėje siūlomų prekių ar paslaugų pirkimo ir pelno, klientų, duomenų ar kito nematerialaus turto praradimo, kuri atsirado dėl trečiųjų asmenų prieigos ar negalėjimo prieiti prie svetainės ar dėl informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai gautos iš svetainės, patikimumo.

Asmens duomenų apsauga

„JCDecaux“ įsipareigoja saugoti interneto naudotojo pateikiamos bet kokios informacijos konfidencialumą. Bet kokiems interneto naudotojo pateiktiems asmeniniams duomenims, kurių reikia norint naudotis tam tikroms „JCDecaux“ paslaugomis.
Interneto naudotojas turi teisę pasiekti, pakeisti ar pašalinti pateiktus asmeninius duomenis ir informaciją. Tai galima padaryti bet kada, tereikia parašyti:
UAB “JCDecaux Lietuva” Vilniaus g. 31 Vilnius, LT-01401 Lietuva arba informaciją siųsdamas elektroniniu paštu info@cyclocity.lt.

Slapukai

Slapukas – tai tekstinė rinkmena, saugoma interneto naudotojo galiniame įrenginyje, kurią svetainė naudoja informacijai į interneto naudotojo naršyklę siųsti ir naršyklėje sukauptai informacijai gauti. Slapukai įgalina svetainę tam tikrą laiką atsiminti jūsų veiksmus ir pasirinkimus (pvz., naršymo sesijos unikalus (ID) numeris, pasirinkta kalba, data), kad jums nereikėtų rinktis nustatymus iš naujo kas kartą, kai grįžtate į svetainę ar naršydami joje atidarote kitą jos puslapį.
Informuojame, kad apsilankymo šioje svetainėje metu jūsų interneto naršyklėje, kompiuterio kietajame diske arba mobiliojo ryšio įrenginyje gali būti instaliuojami nuolatiniai slapukai. Šie slapukai naudojami įvairiems tikslams:
– optimizuoti svetainės veikimą ir palengvinti naršymą joje, naudotojo pasirinkimams prisiminti;
– sudaryti galimybes svetainės lankytojo užsakytos paslaugos teikimui, tokios kaip prieiga prie tam tikrų paslaugų (prisijungti prie savo Cyclocity Vilnius paskyros), lankytojo užklausoms, komentarams teikti;
– analizuoti svetainės tendencijas, svetainės lankomumo ir auditorijos vertinimui ir statistikos rinkimo tikslais.
JCDecaux slapukų pagalba gali rinkti anonimiškus interneto naudotojo srauto duomenis (naudojamos naršyklės tipas, puslapių peržiūrų skaičius, apsilankymų skaičius, tikslus maršrutas, kurį pasirinko interneto naudotojas svetainėje, svetainėje ar tam tikrame jos puslapyje praleisto laiko trukmė ir pan.).
JCDecaux arba jos pasirinktam paslaugų teikėjui teikiant paslaugas naudotojui slapukų ar panašių technologijų pagalba nebus renkami interneto naudotojo asmens duomenys, t.y. jo vardas, pavardė, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas.
Duomenų rinkimo ir duomenų apdorojimo procesų metu JCDecaux arba jos pasirinktas paslaugų teikėjas gali naudoti interneto naudotojo IP adresą ir priskirti slapuką šiam konkrečiam IP adresui. Tai daroma tik geografinės buvimo vietos nustatymo tikslais, t.y. siekiant nustatyti regioną, kuriame interneto naudotojas prisijungia prie interneto svetainės. Šie duomenys kai kuriais atvejais gali būti naudojami asmens identifikavimui. Siekiant apsaugoti tokius duomenis, JCDecaux arba jos pasirinktas paslaugų teikėjas saugos šiuos duomenis, kurie yra užkoduoti, tik ribotą laikotarpį. Šie duomenys nėra prieinami statistinės rodyklės įrankyje ar kokiose nors kitose įmonės duomenų laikmenose.
Galima nesutikti su slapukų instaliavimu ir naudojimu, tačiau slapukų atsisakymas gali paveikti naudojimąsi tam tikromis mūsų svetainės funkcijomis.
Atkreipiame dėmesį, kad atsisakius slapuko instaliavimo ir naudojimo, interneto naudotojo galiniame įrenginyje instaliuojamas atsisakymo slapukas. Ištrynus šį atsisakymo slapuką, nebus galimybės identifikuoti interneto naudotoją kaip atsisakiusį slapuko. Analogiškai, kai sutinkama su slapukų naudojimu, instaliuojamas sutikimo slapukas. Priklausomai nuo jūsų pasirinkimo sutikimo ar atsisakymo slapukai turi likti jūsų galiniame įrenginyje.
Jūs galite nustatyti, kad jūsų interneto naršyklė praneštų jums, kai slapukas yra išsiunčiamas, taip suteikiant jums galimybę nuspręsti, ar priimsite jį, ar ne.
Visos naršyklės suteikia galimybę atsisakyti slapukų – atskirai po vieną arba visų iš karto. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės. Tolesnėse nuorodose rasite instrukcijas, kaip tai padaryti kai kuriose populiariausiose naršyklėse. Atminkite, jeigu naudojate kelias naršykles, nustatymo parametrus turite sureguliuoti visose naršyklėse.
Norėdami atsisakyti slapukų, naudojamų analizuoti svetainės tendencijas, svetainės lankomumui ir auditorijai vertinti ir statistikos rinkimo tikslais, pasinaudokite žemiau pateikta nuoroda ir pasirinkite “I WISH TO OPT OUT”:
http://www.xiti.com/en/optout.aspx (http://www.atinternet.fr/en/data_protection_policy/).
Detalias instrukcijas apie tai, kaip apriboti kitus slapukus, jų dalinai ar visiškai atsisakyti bei kaip juos išvalyti, rasite:
Google Chrome naršyklei spustelėkite šią nuorodą: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt;
Microsoft interneto naršyklėms žr.: https://privacy.microsoft.com/lt-lt/privacystatement/. Pavyzdžiui, „Microsoft Edge“ leidžia užblokuoti arba panaikinti slapukus spustelint „Parametrai > Privatumas > Slapukai“;
Mozilla naršyklėms žr.: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Slapuk%C5%B3-valdymas/ta-p/9485;

Safari interneto naršyklei spustelėkite šią nuorodą: http://www.apple.com/legal/privacy/lt/cookies/.

Jei naudojate kitas interneto naršykles, informacijos, kaip atsisakyti slapukų, ieškokite naudojimosi jomis instrukcijose ar žinynuose. Išsamesnės informacijos apie slapukus ir jų nustatymų valdymą galite rasti: http://www.allaboutcookies.org.

Nuorodos

Šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines ar kitus informacijos šaltinius internete, kurių JCDecaux nekontroliuoja. JCDecaux neatsako už tokių svetainėje pateiktų nuorodų tikslumą, jų neveikimą ar veikimo trikdžius, taip pat už tokiose svetainėse ir kituose interneto šaltiniuose pateiktą turinį, reklamą, siūlomas prekes ir paslaugas ar bet kokią kitą pateikiamą informaciją, taip pat juose atliekamus ar su prisijungimu prie jų ar jų naudojimu (naršymu juose) susijusius veiksmus, procesus ir (ar) operacijas ar vykdomus teisės pažeidimus (įskaitant veiksmus ar neveikimą). JCDecaux taip pat neatsako už bet kokią tariamą ar realią žalą ir nuostolius, susijusius su prisijungimu prie tokių interneto svetainių ir kitų šaltinių ar naudojimųsi jais, įskaitant pasitikėjimą jų turiniu, jame siūlomomis prekėmis ir paslaugomis.

JCDecaux intelektinės nuosavybės teisės

Šioje svetainėje ir su ja susijusioje kompiuterinėje programinėje įrangoje gali būti pateikta konfidenciali informacija ir (ar) informacija, saugoma pagal intelektinės nuosavybės teisinę apsaugą reglamentuojančius ar kitus teisės aktus. Todėl, jei nėra nurodyta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės į šioje svetainėje pateiktą informaciją ar kitą svetainės turinį (bet kokią jo dalį) priklauso JCDecaux ir nei licencijos, nei kitu pagrindu nėra perduodamos kitiems asmenims, išskyrus suteikiamą teisę susipažinti su svetainėje pateikta informacija ir teisę įsigyti joje siūlomas prekes ir (ar) paslaugas. Draudžiama daryti ir naudoti svetainėje pateiktos informacijos (dokumentų) kopijas, išskyrus informacijos atgaminimą ir jos kopijų panaudojimą informacijos ar asmeniniais tikslais. Taip pat draudžiama atgaminti programinę įrangą, ją keisti, naudoti išvestiniams kūriniams kurti, atkurti jos koncepciją ar sandarą, ar bandyti kokiu nors būdu sužinoti kompiuterinės programos pirminį kodą (išskyrus, kai tai leidžiama pagal teisės normas), parduoti, suteikti naudotis, sublicencijuoti, keisti ar perduoti teises į programinę įrangą. Taip pat draudžiama keisti kompiuterinę programinę įrangą ar naudoti pakeistą jos versiją, ypatingai (bet tuo neapsiribojant) tam, kad būtų gauta neteisėta prieiga prie teikiamų paslaugų – arba prieiga prie svetainės kitu nei JCDecaux nustatytu programų sąveikos įrenginiu.