Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas

Norėdamas pateikti skundą, kreipkis tiesiogiai į „Cyclocity Vilnius“ užpildydamas formą svetainės www.cyclocity.lt skiltyje „Kontaktai” nukreipimas į vidinį puslapį „Kontaktai“ arba informaciją siųsdamas elektroniniu paštu info@cyclocity.lt. Dėl ginčijamos situacijos gali kreiptis per 6 (šešis) mėnesius. Jeigu nesi patenkintas galutiniu „Cyclocity Vilnius” atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, faksas 852791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą http://ec.europa.eu/odr/. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, o prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.